GCF_001756925.1

RiPP BGCs Streptomyces fradiae

Back to index
Data per operon
Operon name Score Number of genes antiSMASH overlap COG score Passed filter Found domains Nr of known RiPP domains
Streptomyces_RBGC_556583 278.05555555555554 18 None found 0.04 +- 0.04 True 6

PF00005
PF02423
PF02653
PF05544
PF12399
PF13458

0
Streptomyces_RBGC_718001 26.13065326633166 19 nrps (total overlap) 0.19 +- 0.16 True 7

PF00005
PF00155
PF01243
PF01471
PF02153
PF02687
PF12704

0
Streptomyces_RBGC_697151 52.0 12 None found 0.04 +- 0.04 True 2

PF00296
PF05147

1
Streptomyces_RBGC_478493 12.682926829268293 18 None found 0.24 +- 0.08 True 7

PF00005
PF01032
PF01497
PF02129
PF02624
PF08530
TIGR00976

1
Streptomyces_RBGC_53243 122.65356265356266 27 None found 0.20 +- 0.24 True 11

PF00005
PF00440
PF02405
PF02470
PF04542
PF08281
PF11887
PF13406
PF16859
TIGR00996
TIGR02937

0
Streptomyces_RBGC_408704 323.77358490566036 23 terpene (partial overlap) 0.03 +- 0.02 True 16

PF00288
PF00348
PF00368
PF01070
PF01154
PF01593
PF08540
PF08541
PF08544
PF08545
PF18376
TIGR00549
TIGR01220
TIGR01240
TIGR01835
TIGR02151

0
Streptomyces_RBGC_4735 11.607142857142858 15 None found 0.17 +- 0.15 True 4

PF04149
PF05685
PF05899
PF13560

0
Streptomyces_RBGC_473882 780.0 18 None found 0.01 +- 0.00 True 4

PF04055
PF09860
PF13578
PF13649

1
Streptomyces_RBGC_506634 1300.0 18 None found 0.01 +- 0.00 True 10

PF00005
PF00801
PF01261
PF02653
PF03422
PF04198
PF07632
PF10054
PF11721
PF13407

0
Streptomyces_RBGC_632770 264.9056603773585 23 None found 0.03 +- 0.02 True 7

PF00437
PF00482
PF01476
PF03704
PF07811
PF08666
PF13400

0
Streptomyces_RBGC_99860 53.52941176470588 11 thiopeptide (total overlap) 0.21 +- 0.06 True 8

PF00005
PF00881
PF01061
PF02624
PF04738
PF14028
TIGR03604
TIGR03882

6
Streptomyces_RBGC_67009 36.49122807017543 15 terpene (total overlap) 0.11 +- 0.02 True 2

PF00583
PF04055

1